دزدا تو ایران عمامه دارن!

اینم فایلهایی که قول دادیم…سری بعدی فایلهای محرمانشونه!

#مهسا_امینی #بختک_اینجا_بود

Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Microsoft_Excel_Worksheet2.xlsx
Microsoft_Excel_Worksheet3.xlsx
Microsoft_Excel_Worksheet4.xlsx
Microsoft_Excel_Worksheet5.xlsx
Microsoft_Excel_Worksheet6.xlsx
Microsoft_Excel_Worksheet7.xlsx
Microsoft_Excel_Worksheet8.xlsx
Microsoft_Excel_Worksheet9.xlsx
Microsoft_Excel_Worksheet10.xlsx
Microsoft_Excel_Worksheet11.xlsx
Microsoft_Excel_Worksheet12.xlsx
pdfFile.pdf
املاک و ریز جزئیات1401.xlsx
بودجه 1400 پیوست 3 -99.12.12.xlsx
بودجه 1401.xlsx
بودجه با ساختار قدیم مدیریت خبر و نوین 99.12.12.xlsx
بودجه ساختارقدیم مدیریت صوتی وتصویری99.12.22.xlsx
بودجه گروه ودفتر-پلندو_99.12.12.xlsx
بودجه مدیریت ارتباطات و 99.12.22راطلاع رسانی.xlsx
پاور تولیت.pptx
تبدیل.xlsx
تحلیل بودجه 1401 کشور- دفتر تولیت محترم.pdf
تحلیل بودجه 1401 کشور- دفتر تولیت محترم.pptx
تحلیل مرکز پژوهشها.pdf
جاری وسرمایه ای جدید.xlsx
جدول منابع و مصارف 14-11-1400.xlsx
جدول منابع و مصارف 14-11-1400(خودم).xlsx
جدول منابع و مصارف 20-11-1400(خودم).xlsx
جدول منابع و مصارف 21-11-1400(خودم).xlsx
جلسه نهایی 1401.pdf
چشم انداز درآمدی.pptx
خلاصه 1.pdf
خلاصه جداول.pdf
درآمدها- پیش بینی3ساله.xlsx
درآمدهای مصوب بنیاد بهره وری موقوفات.pdf
درآمدهای مصوب معاونت طرح و برنامه.pdf
درآمدهای مصوب معاونت مالی و پشتیبانی.pdf
درآمدهای مصوب نذورات کل.pdf
روکش تخصیص جلسه.xlsx
روکش کل1401.xlsx
کدینگ.xlsx
نهایی1401.pdf
نذورات.xlsx
منابع و مصارف.xlsx
مقایسه2ساله.pdf
معاونت مالی و پشتیبانی.xlsx
مصوبات.pdf
لایحه بودجه 1401- نسخه سوم.pptx
گردش وجوه نقد1401.pdf
گزارش7ماهه منابع مصارف.pptx
فرم منابع 1401.docx
طرح و برنامه.xlsx
فرم منابع مالی1401.pdf
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized