آستان سپاه و وزارت اطلاعات رضوی

به این فایلا خوب نگاه کنید:

  • ببینید چطوری وزارت اطلاعات و سپاه سر فرستادن نیرو به آستان با هم دیگه مسابقه میدن. سر درش بزنن به هتل رضوی خوش آمدید
  • چطوری واسه این سپاهیا تازه بن رفاهی هم میگیرن
  • ازقند تربت حیدریه بگیر تا املاک رضوی همش بخور بخوره…این دزد کوچیکا که میگیرین ارزونی خودتون چرا نمیرین سراغ اون کله گنده
  • طبق درخواست دوستان براتون چند تا فیش حقوقی هم گذاشتیم
1400-266583عباس جامد.jpg
1400-319461حسن رنگرز.jpg
1400-372936حکم محمد حداد.jpg
1400-500439حکم حسین شریعتی نژاد.jpg
1400=232438بن خدمات رفاهی نیروهای سبحان.png
1401-62870موقعیت سبحان-.jpg
1401-64774حکم حقوقی محمود برادران سلطانی.jpg
1401-106044رای هیات تخلفات مهدی ایزدخواه.jpg
1401-100339حادثه آتش سوزی مسجد گوهرشاد.jpg
1401-100339حادثه آتش سوزی مسجد گو.هرشاد1.jpg
1401-170249جواد محسنی.jpg
1401-190403حکم حقوقی نوید حبیبی.jpg
1401-203748حکم اقای احمدی سوم.jpg
134514-1400حميدرضا اصيلي.pdf
147403.png
221423.png
اصل28527علی کریمی.jpeg
اصل450207 سپاه موقعیت سبحان.jpeg
اصل مصطفی فیضی کارکرد502715.jpeg
حکم آقای صباغیان99.jpg
حکم حقوقی محسن بذرگری-66.jpg
سپاه.pdf
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized