برای این بهشت اجباری

تمام شرکتهای زیر مجموعه آستان توسط موسسه مفید راهبر حسابرسی میشن که زیر نظر مستقیم خود خامنه ای هستش.
حواستون باشه که تمام عددها به میلیون ریاله! این پولا کجا میره؟ اینا از چندتا کاسه میخورن؟

#بختک

#بختک_اینجا_بود

#مهسا_امینی

صورت-مالی-99-شهاب-خودرو.pdf
گزارش_حسابرسي_نفت_و_گاز-_30-12-1399.pdf
گزارش حسابرسی شرکت فناوری اطلاعات وارتباطات_رضوی-30-12-1399.pdf
خمیرمایه95.pdf
صورت مالی 99-یاراطب.pdf
گ. حسابرسی و ص. مالی فناوری اطلاعات-29-12-1397.pdf
گ.حسابرسی وص.مالی آب و_خاک-30-12-1399.pdf
گ.حسابرسی وص.مالی کیفیت رضوی-30-12-1399.pdf
گزارش حسابرسي بذرونهال_-30-09-1399.pdf
گزارش حسابرسي بناي سبک-_30-12-1399.pdf
گزارش حسابرسي خمير_مايه-_30-12-1399.pdf
گزارش حسابرسي داروسازی_-_30-12-1399.pdf
گزارش حسابرسي شهاب_یار-_30-12-1399(1).pdf
گزارش حسابرسي صنایع غذایی رضوی_-_30-12-1399.pdf
گزارش حسابرسي فرش-_30-12-1399.pdf
گزارش حسابرسي قند تربت حیدریه_-31-04-1399.pdf
گزارش حسابرسي قند تربت حیدریه_-31-04-1400.pdf
گزارش حسابرسي قند چناران-30-12-1399.pdf
گزارش حسابرسي کارگزاری رضوی-_30-12-1399.pdf
گزارش حسابرسي کتابخانه وموزه ملي ملک-_30-12-1399.pdf
گزارش حسابرسي کشاورزی رضوی-30-09-1399.pdf
گزارش حسابرسي معادن_-_30-12-1399.pdf
گزارش حسابرسي معادن_-_30-12-1399.pdf
گزارش حسابرسي منطقه ويژه-30-12-1399.pdf
گزارش حسابرسي موسسه درماني آستان قدس رضوي_1399.pdf
گزارش حسابرسی آرایه های معماری رضوی-30-12-1399.pdf
گزارش حسابرسی احداث آزاد راه مشهد،چناران وقوچان-سال_مالی_1399.pdf
گزارش حسابرسی زنجیره تامین رضوی_-_30-12-1399.pdf
گزارش حسابرسی شرکت آرد قدس رضوی سال_30-12-1399.pdf
گزارش حسابرسي دامپروري_-30-12-1399.pdf
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized